...

Mano redaguojami tekstai

Vadovėliai

Mokyklinių vadovėlių redagavimas (pasaulio pažinimas, matematika).

Metodinė literatūra

Metodinių leidinių, skirtų pedagogams, mokinių tėvams redagavimas.

Biografijos, memuarai

Parašytų lietuvių kalba arba verstų (sutikrinimas su originalu, jei reikia) memuarų redagavimas.

Moksliniai straipsniai

Mokslinių straipsnių redagavimas, terminologija (įskaitant tarpdalykinių terminų vartojimą).

Disertacijos

Disertacijų ir (ar) jų santraukų redagavimas: socialinių, humanitarinių, gamtos mokslų, inžinerijos.

Grožinė literatūra

Verstinės literatūros, vaikiškų knygelių redagavimas.

Redaguotos knygos

ŠVIESA, 2023

J. Gedminienė, D. Riukienė ir kt.
Matematika. Vadovėlis. 9 kl. 1 d.

ŠVIESA, 2023

J. Gedminienė, D. Riukienė ir kt.
Matematika. Vadovėlis. 9 kl. 2 d.

ŠVIESA, 2023

V. Varnagirienė, A. Žemgulienė ir kt. Pasaulio pažinimas. 4 kl. 1 d.

ŠVIESA, 2023

V. Varnagirienė, A. Žemgulienė ir kt. Pasaulio pažinimas. 4 kl. 1 d.

ŠVIESA, 2023

V. Varnagirienė, A. Žemgulienė ir kt. Pasaulio pažinimas. 4 kl. 1 d.

ŠVIESA, 2023

V. Varnagirienė, A. Žemgulienė ir kt. Pasaulio pažinimas. 4 kl. 1 d.

ŠVIESA, 2023

V. Varnagirienė, A. Žemgulienė ir kt. Pasaulio pažinimas. 4 kl. 1 d.

SADAUSKAS, 2023
Ž. Sadauskas Vaikystės šešėliai
2. Raktas

Redaguotos disertacijos

VDU, 2021

Psichologija

VDU, 2020

Etnologija

MRU, 2023

Aplinkos psichologija

KTU, 2020

Medžiagų inžinerija

KTU, 2021

Informatikos inžinerija

VDU, 2020

Sociologija (žiniasklaida, religija)

VGTU, 2019

Medžiagų inžinerija

UŽSAKOVAI

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name

Mano kalbos ribos žymi mano pasaulio ribas.

Ludwig Wittgenstein

Mano kalbos ribos žymi mano pasaulio ribas.

Ludwig Wittgenstein

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.