...

ASTA MERK

lietuvių kalbos guru

Trumpai

Pagal išsilavinimą esu filologė, pagal veiklą – lietuvių kalbos redaktorė ir  mokytoja (mokau lietuvių kaip gimtosios ir kaip svetimosios kalbos), pagal gyvenimo filosofiją – vizionierė ir idealistė. Širdžiai mieliausios sritys – kalbos istorija ir etnolingvistika.

k

Tekstų redagavimas

Grožinių, publicistinių, mokslinių tekstų stilistika, gramatikos klaidų taisymas, tekstų logika.

Turinio redagavimas

Dalykinių, faktinių klaidų identifikavimas, netiksli terminologija, naujųjų tarpdalykinių terminų paieškos ir išgryninimas.

g

Tekstų kūrimas

Mokslinės informacijos rinkimas ir mokslinių tekstų kūrimas (gamtos, socialiniai mokslai ir kt.).

Duomenų apibendrinimas

Statistinės informacijos ir bet kokios grafinės informacijos (lentelių, diagramų) aprašai, išvadų formulavimas, mokslinis pagrindimas.

Kitakalbių mokymas

Suaugusiųjų, paauglių ir vaikų (emigrantų, reemigrantų) mokymas (DE/EN/RU). Įgyta specializacija – lyginamoji baltų (lietuvių) ir slavų (UKR, BRU, RU, …) kalbų gramatika.

Ruošimas egzaminams

Dvyliktokų ruošimas VBE (rašiniai, kūrinių analizė); kitakalbių ruošimas I, II, III kategorijos valstybinės kalbos egzaminams.

Metai patirties

Organizacijos

Individualių pamokų

Valandos kursų

Išsilavinimas

– Vokiečių kalba ir komunikacija (gretutinės studijos, VDU)

– Kalbotyros (humanitarinių mokslų) doktorantūra (KU)

– Profesijos edukologija (edukologijos magistras, ASU)

– Kalbotyra (filologijos magistras, KU)

– Lietuvių kalba ir režisūra (lietuvių filologijos bakalauras, KU)

Patirtis

2017–2023 lietuvių kalbos mokymas (10–12 klasių mokiniai ir užsieniečiai);

2015–2023 tekstų lietuvių kalba redagavimas;

2012–2023 vadovavimas VšĮ Kultūros ir mokslo sklaidos ir tyrimų centrui PRADMUO;

2009–2015 mokslinių tekstų rašymas.

Domėjimosi kryptys

– kalbų ugdymas, daugiakalbystė, tarpkultūrinis pažinimas;

– socialinių, specialiųjų kompetencijų ugdymas;

– informacinių technologijų pritaikymas mokymo procese.

Kiekviena kalba atspindi žmogaus identitetą, o visos kalbos apraiškos –  mentalitetą.

MANO ALMA MATER

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.