...

PROJEKTAI

BUVĘ, ESAMI IR BŪSIMI

MANO PIRMASIS TINKLALAPIS

VšĮ Kultūros ir mokslo sklaidos ir tyrimų centro „Pradmuo“ inicijuotas ir kuruojamas projektas, kurio vienas iš tikslų – palengvinti iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių moterų integraciją, skatinti jų verslumą, suteikti joms konsultacijas ir  sukurti joms veiklą reklamuojantį tinklalapį.

Į projektą įtraukti politinį prieglobstį Lietuvoje gavę baltarusiai ir ukrainiečiai karo pabėgėliai.

Mano funkcijos: idėja, projekto vadyba ir administravimas.

Laikotarpis: 2022–dabar.

 

mokymo metodika

Sukūriau savąją lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo metodiką, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas kalbos vartojimui, gramatiką naudojant (saikingai) tik kaip papildomą instrumentą. 2017 m. pradėjus mokyti politinius ir karo pabėgėlius (iš Sirijos, Eritrėjos, Afganistano, Tadžikistano ir kt.) tapo aišku, kad dažnu atveju vadovėliai ir metodikos, tinkantys studentams ar išsilavinusiems žmonėms iš Europos šalių, yra beverčiai mokant kelių klasių išsilavinimą turinčius suaugusiuosius ar beraščius žmones. 

Mano funkcijos: metodikos sukūrimas.

Laikotarpis: 2017–2021.

Mokymo platforma

Lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos mokymo platforma pradėta kurti siekiant suteikti individualizuotus mokymus patogiu laiku. Tai ypač aktualu dirbantiems žmonėms. Mokymo medžiaga pateikiama ne tik pagal lygius, bet ir leidžiama pasirinkti mokymosi tempą, intensyvumą, temas. Suteikiama galimybė išplėsti asmeninį žodyną profesine leksika. Dėmesys šnekamajai kalbai, tarimui.

Mano funkcijos: metodika, turinio sukūrimas, realizacija.

Laikotarpis: 2023–dabar

Etapas: kuriama el. platforma LITUA.IO.

ASMENVARDŽIŲ TYRIMAI

Klaipėdos krašto asmenvardžių (XVI–XX a.) tyrimas unikalus dėl tyrimo medžiagos, nes istoriškai šis kraštas priklausė vokiečiams, taigi asmenvardžiuose atsispindi vokiečių ir lietuvių kalbų santykiai. Dažniausiai tyrimo medžiaga lengviau prieinama tik patiems tyrėjams, o žmonėms, besidomintiems savo giminės istorija (sudarinėjantiems geneologinius medžius), sunkiau pasiekiama. Atvira duomenų bazė leistų pasinaudoti šia informacija visiems.

Laikotarpis: 2005–2011, 2023

Etapas: tęsiama (kuriama el. platforma)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.